W maju 2018 roku, czyli po wejściu w życie rozporządzenia RODO, coraz częściej obserwujemy zwiększone zainteresowanie klientów ochroną ich danych osobowych przez firmy, w których nabywają produkty i usługi.

Firma Cisco przeprowadziła badanie, w którym wzięło udział ponad 3,200 Specjalistów ds. Bezpieczeństwa i Prywatności z 18 krajów. Wyniki są zaskakujące i mogą nasuwać pewne cenne wnioski dla przedsiębiorców, a mianowicie 87% firm przewiduje opóźnienia w cyklu sprzedażowym w związku z obawami obecnych lub przyszłych klientów odnośnie prywatności ich danych. W porównaniu z wynikiem w roku poprzednim, który wynosił 66% możemy przypuszczać, że ma to związek ze wzrostem świadomości klientów.

Organizacje pracowały wytrwale nad zapewnieniem zgodności z nowym rozporządzeniem.

59% uczestników badania Cisco stwierdziło, że spełnia wszystkie lub prawie wszystkie wymogi.

29% przewiduje, że będzie gotowa w ciągu roku, a tylko 9% potrzebuje więcej czasu, aby dostosować się do RODO.

Z badań wynika, że firmy, które należycie zadbały o spełnienie wymogów RODO, doświadczyły krótszych opóźnień w sprzedaży dla obecnych klientów, czyli 3,4 tygodnia w porównaniu do 5,4 tygodnia w firmach deklarujących najmniejszą gotowość na RODO.

Ponadto 75% uczestników badania przyznało, że dostrzega liczne zalety inwestycji w ochronę danych, czyli większą zwinność operacyjną oraz wyższy poziom innowacji.

Respondenci badania jako główne przyczyny opóźnień w sprzedaży wskazali rozpatrywanie zapytań klientów odnośnie prywatności danych, tłumaczenie informacji dotyczących prywatności na język klienta, informowanie o polityce prywatności danych lub wprowadzanie zmian w produktach tak, aby spełniały oczekiwania klientów związane z prywatnością.

Tylko 37% firm deklarujących zgodność z RODO doświadczyło naruszeń danych, których koszt przekroczył 500 000 USD, w porównaniu z 64% najmniej gotowych na RODO przedsiębiorstw.

Nasze rozwiązanie eGDPRbay w prosty i bezpieczny sposób dostosuje Twoją firmę do wymagań RODO!

Link do artykułu: http://www.outsourcingportal.eu/pl/firmy-dzialajace-w-zgodzie-z-rodo-odnotowuja-o-50-mniejsze-opoznienia-w-sprzedazy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *