Co to jest
Hurtownia danych?

Hurtownia danych (ang. Data Warehouse) jest rodzajem bazy danych tylko do odczytu, zorganizowanej i zoptymalizowanej pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości. Stanowi narzędzie przeznaczone do gromadzenia oraz przechowywania dużych ilości danych, pochodzących z rozproszonych źródeł. Jest odpowiedzialna za ich ustrukturyzowanie, co ułatwia przygotowywanie raportów oraz prowadzenie analiz. Systemy tego typu stanowią cenne wsparcie dla działań z zakresu analizy biznesowej (ang. BI, Business Intelligence). Wspierają procesy decyzyjne oraz pomagają świadomiej zarządzać przedsiębiorstwem.