RODO - Pomóżmy Klientom zabezpieczyć ich firmy! W nowym roku pomóżmy naszym klientom zadbać o bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie

Prywatność to największy skarb

W nowym roku pomóżmy naszym klientom zadbać o bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie ich firm – wspólnie chrońmy ich przed sytuacjami wycieku danych a w konsekwencji konieczności płacenia ogromnych kar finansowych.

Za przykład możemy wziąć sytuację która miała miejsce pod koniec 2018 roku a dotyczyła prężnie rozwijającej się firmy UBER – z której usług korzysta coraz więcej użytkowników.

Sytuacja miała miejsce na przełomie października i listopada 2016 roku czyli jeszcze przed wejściem w życie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, co jednak nie uchroniło firmy przed nałożeniem na nią grzywny w wysokości 385 000 £. Zaczęło się od ataku hakerów, dzięki któremu uzyskali oni dostęp do osobistych informacji o 2,7 miliona klientów oraz 82 tys. kierowców w Wielkiej Brytanii. Następnie Uber przez kolejny rok nie poinformował użytkowników o incydencie, a zamiast tego zapłacił 100 000 $ hakerom za zniszczenie pobranych danych. Dopiero w listopadzie 2017 roku spółka wydała oświadczenie w którym poinformował o zaistniałej sytuacji.

Dyrektor ds. Postępowań ICO, Pan Steve Eckersley powiedział:

„Chociaż na mocy starej ustawy nie było obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych, to wadliwe działania w obszarze ochrony danych Uber oraz następujące po tym decyzje oraz zachowanie prawdopodobnie przyczyniły się do spowodowania stresu osób dotkniętych incydentem.”

Link do artykułu: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/11/ico-fines-uber-385-000-over-data-protection-failings/

Na mocy decyzji ICO, firma Uber zobowiązana jest zapłacić nałożoną grzywnę – link do dokumentu: https://ico.org.uk/media/2553890/uber-monetary-penalty-notice-26-november-2018.pdf

W dzisiejszych czasach prywatność to największy skarb, więc już dziś pomagamy Klientom zabezpieczyć ich firmy dzięki naszemu rozwiązaniu eGDPRbay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *