Dream Big
Inspire the World

A Company involved in servicing, maintenance and repairs of engines prime movers and exhaust gas turbochargers.

◎    Assured plant availability and operational security
◎    Relief of company's own maintenance resources
◎    Improved operating conditions
◎    Transparent costs

Let's Grow
Together

Join our award-winning team, and enjoy a creative, dynamic and inclusive culture focused on one goal.

Girl-right

Our insights

Zarząd spółki KLG SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie...
Złoto XXI wieku – tak coraz częściej nazywa się nasze dane osobowe. Są one uważane...
W maju 2018 roku, czyli po wejściu w życie rozporządzenia RODO, coraz częściej obserwujemy zwiększone...