Zintegrowana Platforma Internetowa łącząca pacjentów z:

lekarzami pierwszego kontaktu

pielęgniarkami

sieciami aptek, sprzętu medycznego

dostęp do specjalistów: lekarzy i pielęgniarek 24h

dla pacjenta: konsultacja lekarska, diagnozy i zalecenia, realizacja recept

geolokalizacja, scoring klienta i specjalistów, panel administratora

interfejsy dla systemów płatniczych, lekarzy i pielęgniarek

wiedza o klientach, komunikacja marketingowa

serwer aplikacyjny w chmurze obliczeniowej lub na serwerze centrali

Platforma Help Doctor

Użytkowanie aplikacji

 • Rejestracja użytkowników (lekarze, pacjenci, pielęgniarki)
 • Indywidualne komunikaty z lekarzem
 • Diagnozy i zalecenia
 • Objawy
 • Zamawianie natychmiastowych wizyt (emergency visit)
 • Zamawianie długo i krótko terminowej opieki pielęgniarskiej oraz wizyt doraźnych np. iniekcje
 • Wynajem profesjonalnego sprzętu medycznego
 • Badania laboratoryjne wraz z pobraniem materiału do badań w domu klienta
 • Realizacja recept
 • Geolokalizacja – kto jest najbliżej, szacowanie czasu dojazdu, śledzenie dojazdu (jak w Uber)
 • Płatności mobilne i abonamentowe sieci medycznych i ubezpieczeniowych
 • Opinie o personelu medycznym

rejestracja pacjenta / lekarza

członkowie rodziny

rozbudowane opcje funkcjonalne

proste, szybkie i intuicyjne zamówienie wizyty

wybór lekarza na podstawie ceny i czasu dojazdu

objawy choroby

komunikacja z lekarzem i komunikaty systemowe